Giỏ Quà Cao Cấp

Sản Phẩm Giỏ quà tết cao cấp – QTYNGQ03

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc 1 Bánh Butter Select Bỉ 2 Bánh xốp Snackie Malaysia 3 Kẹo Stock  Werthers

Sản Phẩm Giỏ quà tết cao cấp – QTYNGQ02

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc 1 Bánh Blue HT Indonesia 2 Bánh Pep. Farm Wafers Mỹ 3 Bánh Bahlsen

Sản Phẩm Giỏ quà tết cao cấp – QTYNGQ01

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc 1 Bánh Custas 12P HG Việt Nam 2 Bột cacao Good Night Việt Nam