Sản Phẩm Giỏ quà tết cao cấp – QTYNGQ02

41 caocap03 Sản Phẩm Giỏ quà tết cao cấp   QTYNGQ02

STT Tên sản phẩm Nguồn gốc
1 Bánh Blue HT Indonesia
2 Bánh Pep. Farm Wafers Mỹ
3 Bánh Bahlsen Waffe Đức
4 Bánh Walkers Biscuit Scotland
5 Kẹo Rinda butter Malaysia
6 Trà Dilmah Srilanka
7 Rượu Bordeaux LE Barriq đỏ Pháp
8 Giỏ quà, phụ kiện Việt Nam

Giá bán : liên hệ

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>