Sản phẩm Khô bò Châu Đốc – QTLXBK01

38 kho bo chau doc 310 Sản phẩm Khô bò Châu Đốc   QTLXBK01

Loại     :Thịt bò khô
Dạng thành phẩm :    Đóng gói
Xuất xứ :    Việt Nam
Giá Bán : Liên Hệ

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>